Prediksjon av Bitcoin: BTC for å teste $ 10800 på nytt

Bitcoin-prisforutsigelse kommer sterkt inn for en ny prisvekst. Bitcoin-prisen tester på nytt $ 10800, men klarer ikke å opprettholde. Markedsstemningen står i en sterk kjøpsposisjon. Analytiker mener at kongen fortsatt er skjelven av frykt for et fall før oppgangen. Kongen […]

Read more →

Bourses de Singapour, liste de Vienne Bitcoin, Ethereum

Les bourses de Vienne, de Singapour et d’Allemagne proposent désormais des produits d’actifs numériques. La monnaie numérique continue de gagner en adoption institutionnelle mondiale et en priorité alors que les bourses de Vienne et de Singapour annoncent la cotation de […]

Read more →